Nyhetskategorier
RSS Feed
Nyheter
Feb
6
Forbedret lisenskontroll
Innsendt av Sigbjørn Hovland på 06 februar 2017 11:03 AM

Forbedret lisenskontroll

- Mellom stevneprogrammet og HorsePro NETT

Fra og med mandag 6. februar 2017 har vi strammet inn kontrollen av brukerinformasjon ved overføring av data fra stevneprogrammet til HorsePro NETT. Bakgrunnen for dette er at flere klubber har opplevd misforståelser rundt bestilling av bruksrett til HorsePro NETT.

Tidligere var det tilstrekkelig å være registrert som bruker i HorsePro NETT, og ha en godkjent rolle på vegne av klubben. 

Nå kreves godkjent bruksrett

Endringen som er gjort i HorsePro NETT medfører at brukere også må ha en aktiv og godkjent bruksrett for den aktuelle brukeren.

Melding ved manglende bruksrett

I stevneprogrammet vil du få følgende melding hvis brukeren i brukerprofilen ikke har tilstrekkelig lisens registrert for bruk av stevnepakken:

Registrering og godkjenning av bruksrett for brukere

Når du er logget inn i HorsePro NETT, kan du gå til brukermenyen og velge "Stevnepakken" og "Stevnepakken Admin". I listen over sekretariatsbrukere, trykk "Legg til bruksrett" for den aktuelle brukeren, slik bildet under viser.

Husk å gå til arkfanen "Til godkjenning" og godkjenn bestillingen for at bruksretten skal aktiveres.


Kommentarer (0)
Help Desk Software by Kayako competit.helpserve.com