Kunnskapsbase
Klasseoppsett - FHklasser ved hjelp av tabeller
Innsendt av på 05 desember 2013 03:17 PM

I denne artikkelen vil vi gå igjennom klasseoppsettoppsett av FH klasser i  dressur. 

Opprette ny klasse

Skjermbildet for klasser åpnes på en av følgende måter :

  • Knappen "Klasse" på verktøylinjen
  • Menyvalget "Klasse"på "Vis" menyen
  • Shift+F".

Ny klasse lages på følgende måte :

  • Knappen "Ny klasse" i skjermbildet for klasser.

1.  "Generelt" 

 

I denne arkfanen legger du inn hvilken dag klassen skal gå (1), gren (2), klassenummeret (3), klassenavn (4), om konkurransetypen er individuell eller lag (7). 

Dersom klassenavnet skal overstyre protokoll og/ eller klassenivå i klassen må boksen (5) hukes av. Ved bruk av denne avhukingsboksen er det viktig at klassenavnet inneholder protokoll og/ eller klassenivå.

2.  "Bedømming"

 

 

Her registreres dommernes navn og plassering. Trykk "Innstillinger" (1), huk av for antall dommere og plassering som skal

brukes i tabellen (2) og trykk så "OK"

Dommernes navn legges så inn.

Klassenivå velges i "Tabell". 

Sett inn en tabell for hver FH grad og gi de navn som tilsvarer gradene (3). Dette er viktig da rytterne kan melde riktig grad ved online påmelding

Legg så inn klassenivå i hver tabell (5)

Velg så rett protokoll for hver tabell/grad (4)

Makspoengene for hver grad blir så automatisk lagt inn (6)

 

De nye klassenivåene for FH i HorsePro er:

  • Nivåklasse 1 (novise program)
  • Nivåklasse 2 ( lagprogram)
  • Nivåklasse 3 (individuelt program)
  • Nivåklasse Kür 

 

 

3. "Start"

Velg deretter arkfanen "Start"

Dressur3.png (800×354)

Anbefalt intervall mellom startende vil automatisk komme opp. Dette er et anbefalt intervall. Det er mulig å overstyre dette og legge inn lengre tid pr ekvipasje dersom dette er ønskelig. Det frarådes å legge inn kortere intervall.

Dersom det er ønskelig med pauser i klassen defineres disse her. Det er normalt med pauser i klasser med mer enn 12 startende, ellers ved behov.

4. "Rangering"

 

 Her defineres premiene og antall plasserte. I de aller fleste klasser brukes automatisk beregning av antall plasserte.

Ved bruk av pengepremier må premiesummene legges inn

 

5. "Avgifter"

 

Her legger du inn klasseavgiftene: startavgift for alle klasser. Stevneavgift benyttes ikke for FH klasser

For å legg til avgift trykk på knappen "Velg ny avgift". Dersom avgiften ikke har ønsket sum kan denne endres atter at avgiften er lagt til

 

Her er et eksempel på hvordan stevneinvitasjonen vil se ut.

 

 

 

 

 

 

(0 Stemmer)
Denne artikkelen var til hjelp
Denne artikkelen var ikke til hjelp

Kommentarer (0)
Help Desk Software by Kayako competit.helpserve.com