Kunnskapsbase
Deltakers "A-B-C" for bruk av online påmelding
Innsendt av på 30 august 2011 12:55 PM

Denne artikkelen er en veiledning til deltakere eller andre som skal melde på til stevne ved å bruke HorsePro ONLINE PÅMELDING. Den viser fremgangsmåten og i hvilken rekkefølge ting skal gjøres. HorsePro ONLINE PÅMELDING skal være tilgjengelig fom. D-stevner

 Steg 1 - Registrer deg som bruker

Se veiledningen Registrere bruker og legge til roller i HorsePro NETT  for informasjon om hvordan du skal registrere deg som bruker.

 

 

 Steg 2- Legg inn ekvipasjer

Velg “Min Horsepro” og " Mine ekvipasjer". Her legger du så inn rytterens navn og hesten(es) lisensnummer.

 

 


Fil:Min_Profil.png

Dette gjøres kun en gang pr ekvipasje.

 Steg 3 - Finn stevnet du skal delta på

 

Gå til terminliste og velg det stevnet du skal melde til.

Det markerte ikonet må være aktivert (grønt) for at du skal kunne melde online. Dersom ikonet er rødt er online påmelding stengt

 Steg 4 - Meld deg på

Velg ekvipasjer

Trykk på ikonet som er markert i bildet ovenfor og du vil få opp følgende bilde hvor du velger den ekvipasjen du skal melde:

Huk av rett ekvipasje og trykk så knappen gå videre.

 Kontrollere deltakerinformasjon

I trinn 2 kontrolleres at alle opplysninger er registrert. Dersom det mangler informasjon om rytter ( tlf , e-post) vil dette feltet være markert med en rosa farge . De maglende dataene legges inn ved å trykke endre og deretter lagre.

 

Dersom rytteren er under 18 år kreves det registrering av en foresatt.  Denne registreres ved å velge "Endre" i linjen for rytterinformasjon, og så velge knappen "+Ny".

Følgende bilde åpnes opp og opplysninger om foresatt registreres :

 

En mail vil bli sendt til den som er registret som foresatt.

Dersom det ikke er registreret betaling av hestelisens vil feltet Hester være markert med en rosa farge. Det er da ikke mulig å melde klasser som krever lisens før denne betalingen er registrert. Klasser lavere enn LB kan det  allikevel meldes til.

Hvis du mener denne er betalt, men dette ikke er registret , ta kontakt med NRYF.

Velge klasser

For å velge klasser trykk "Gå videre"

Programmet vil da først beregne hvilke klasser ekvipasjen er kvalifisert til. Sjekk at dette stemmer og trykk så "+ Velg klasser". NB: Du kan ikke melde en sprang klasse dersom systemet ikke har registrert at du er kvalifisert.

 

Du vil nå få opp en oversikt over stevnets klasser, og du kan kun melde til de klassene som er markert med sort:

Etter at du har valgt klasser trykker du "Lagre" På neste side vil du så få opp en oversikt over hvilke klasser du har meldt til. Dersom dette er rett trykker du "Gå videre" Har du meldt til feil klasse kan du trykke "Gå tilbake" for å rette dette.

Oppstalling

I dette bildet fyller du ut hva slags oppstalling du ønsker, ankomst- og avreisedato og om det er noen ekstra informasjon arrangøren trenger.

Dersom du ikke ønsker oppstalling trykker du "Gå videre".

 Annen informasjon

I dette bildet kan du legge inn annen informasjon som arrangøren trenger.

 Fullfør påmelding

I dette siste bildet vil du få en fullstendig oversikt over påmeldingen din.

Dersom alt dette er rett huker du så av boksen nederst og trykker så "Fullfør"

Etter fullført påmelding vil du få en bekreftelse på e-post.

(19 Stemmer)
Denne artikkelen var til hjelp
Denne artikkelen var ikke til hjelp

Kommentarer (0)
Help Desk Software by Kayako competit.helpserve.com