Kunnskapsbase
Hvordan registrerer jeg bruker og legger til roller i HorsePro NETT?
Innsendt av på 22 august 2011 04:30 PM

 I denne artikkelen går vi i gjennom hvordan du registrerer bruker og legger til roller på horsepro.no

Steg 1 Registrere bruker

Åpne din internettleser (eks. Internet Explorer, Firefox, Opera, el.l.) og skriv inn "www.horsepro.no" i adresselinjen.

Til venstre i internettsiden som åpnes, under HorsePro NETT logoen finner du påloggingsfeltet, og der trykker du

"Logg inn" for å starte registrering av ny bruker. Følgende side åpnes:


Velg enten "opprett konto" eller logg deg inn med Facebook- eller Google konto.

 

Fyll ut skjemaet. E-post-adressen vil bli brukernavnet ditt i systemet, som du må bruke ved pålogging. Det er

viktig at e-post-adressen er riktig og at den er din, for du må aktivere kontoenfra en e-post som systemet

sender deg etter registreringen.


Når skjemaet er fylt ut trykker du knappen "Registrer", og du vil få en melding på skjermen om at det er blitt

sendt en e-post til den oppgitte adressen. Trykk på linken i e-posten for å aktivere din brukerkonto, og du blir

automatisk tatt tilbake til HorsePro NETT og logget inn.

 

Steg 2 Aktivere konto


Fil:HPN_Email_Activation.png‎


Siden som åpnes er "Min profil", som du også kan gå inn i fra påloggingsfeltet ved å trykke "Min profil".

Trykk på nedtrekksmenyen under"Søk om brukerroller" for å legge inn den/de rollene som du skal ha i systemet.

 

Steg 3 Velg Rolletyper

Når du har registrert en bruker i systemet kan du knytte ulike roller til brukeren, som igjen styrer hvilken

funksjonalitet og hvilke rettigheter du skal ha i system et. Under følger en kort beskrivelse av rolletypene.

(Denne teksten finner du også på siden for oppretting av ny rolle i HorsePro NETT.)

 

NRYF klubb: Sportsansvarlig (Sekretariatsbruker)

Søk om denne rollen hvis du er ansvarlig for, eller jobber i sekretariatet til rideklubben din under

stevnene. Med arrangørprofil vil du kunne administrere klubbens stevner i systemet, og blant annet overføre

stevneinvitasjoner og resultater fra Horsepro STEVNE. Profilen din kobles mot din rideklubb i klubbregisteret

til rytterforbundet. Profilen må godkjennes før den kan tas i bruk.

NRYF klubb: Administrator

Søk om denne rollen hvis du skal administrere din klubbs bruksretter og programvarelisenser.

Klubbadministrator godkjenner også nye brukere på vegne av sin klubb.  Profilen må godkjennes før den kan tas i bruk.

NRYF Krets: Sportsanavarlig

Søk om rolle som krets hvis du er medlem i kretsstyret og har ansvar for godkjenninger av opplysninger på

terminlisten. Med denne rollen vil du kunne se, administrere og godkjenne stevnene på terminlisten i din krets.

I tillegg vil du kunne overføre stevneinvitasjoner og resultater som kommer fra arrangørene. Profilen din kobles

mot din krets i klubbregisteret til rytterforbundet, og profilen må godkjennes før den kan tas i bruk.

NRYF Grenutvalg

Søk om rolle som grenutvalg hvis du er medlem i grenutvalget og har ansvar for godkjenninger av opplysninger

på terminlisten. Med profil som grenutvalg vil du kunne se, administrere og godkjenne stevnene på terminlisten for

din gren. I tillegg vil du kunne overføre stevneinvitasjoner og resultater som kommer fra arrangørene.

Profilen din kobles mot en bestemt gren, og profilen må godkjennes før den kan tas i bruk.

 

 

Steg 4 Legge til ny rolle

 

Etter registrering av bruker i HorsePro NETT har du mulighet til å opprette roller knyttet til din bruker i systemet.

 

For å legge til rolle trykker du på tegnet bak navet ditt. Følgende side åpnes: 

 Her velger du "Min Profil"

 

Følgende side åpnes:
Trykk "Endre roller" og så nedtrekkspilen under "Søk om brukerrolle"for å legge til ny rolle.


Følgende side åpnes:

Fil:HPN_Page_NewProfile_Search.png


Her velger du rolletype

Tilgjengelige roller er NRYF Grenutvalg, NRYF krets: Sportsansvarlig, NRYF Klubb: Sportsansvarlig og NRYF klubb: administrator

Rollene er viktige for å bestemme hvilke rettigheter du vil ha/få i HorsePro NETT. For eksempel vil en klubbrolle ha mulighet til å registrere stevnedata og stevneinvitasjon direkte fra HorsePro STEVNE, mens en bruker som har rolle som krets vil kunne godkjenne alle D-stevner i sitt fylke.

En bruker med rolle som grenutvalg vil ha godkjenningsrettigheter til alle stevnene innenfor sin gren, osv...

Når du har funnet riktig gren, klubb e.l. trykker du knappen "Søk om rolle" for å legge til ny rolle.

Hvis din rolle krever godkjenning vil det stå bak den aktuelle rollen inntil den er blitt godkjent av

systemets administrator. Systemet sender e-post til administrator ved behov for godkjenning

 

Du kan også opprette flere roller, også 2 roller av samme type,

.

(16 Stemmer)
Denne artikkelen var til hjelp
Denne artikkelen var ikke til hjelp

Kommentarer (0)
Help Desk Software by Kayako competit.helpserve.com